Utility of Discography as a Preoperative Diagnostic Tool for Intradural Lumbar Disc Herniation
Tomiya Matsumoto, Hiromitsu Toyoda, Hidetomi Terai, Sho Dohzono, Yusuke Hori, Hiroaki Nakamura
Asian Spine J. 2016;10(4):771-775.   Published online 2016 Aug 16     DOI: https://doi.org/10.4184/asj.2016.10.4.771
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Intradural lumbar disc herniation with cauda equina syndrome: Case report and recent advances
Vijay Kumar Loya, T.V. Krishna Narayan, Charanjit Singh Dhillon, Chetan Shashikant Pophale
Brain and Spine.2024; 4: 102724.     CrossRef
Progress in Discography
Yang Chen, Zhichao Gao
Spine Surgery and Related Research.2023; 7(2): 129.     CrossRef
Lumbar Intradural Disc Herniation Caused by Injury: A Case Report and Literature Review
Yuan‐zhang Jin, Bin Zhao, Xiao‐feng Zhao, Xiang‐dong Lu, Zhi‐feng Fan, Chong‐jie Wang, De‐tai Qi, Xiao‐nan Wang, Run‐tian Zhou, Yi‐bo Zhao
Orthopaedic Surgery.2023; 15(6): 1694.     CrossRef
Imaging characteristics of intradural disc herniation: A comparison with large disc extrusion
Kyoung Hyup Nam, In Sook Lee, You Seon Song, In Ho Han, Dong Hwan Kim
European Journal of Radiology.2021; 137: 109569.     CrossRef
Intradural disc herniation at the L1-2 level
Hisashi Serikyaku, Shoichiro Higa, Tetsuya Yara
Surgical Neurology International.2021; 12: 351.     CrossRef
Intradural lumbar disc herniation: illustrative case
Rivka Chinyere Ihejirika, Yixuan Tong, Karan Patel, Themistocles Protopsaltis
Journal of Neurosurgery: Case Lessons.2021;[Epub]     CrossRef
The importance of opening and probing the dura matter during surgery for intradural lumbar disc herniation with cauda equina syndrome: a case report
Hao Yuan, Ting‐Ting Li, Guang‐Ru Cao, Yu‐Jiang Cai, Yi Wei, Chong Wang, Yi Yang
Ibrain.2020; 6(3): 41.     CrossRef
Posterior epidural migration of herniated lumbar disc fragment: a literature review
Alaa Eldin Elsharkawy, Anne Hagemann, Peter Douglas Klassen
Neurosurgical Review.2019; 42(4): 811.     CrossRef
Discography aids definitive diagnosis of posterior epidural migration of lumbar disc fragments: case report and literature review
Morito Takano, Tomohiro Hikata, Soraya Nishimura, Michihiro Kamata
BMC Musculoskeletal Disorders.2017;[Epub]     CrossRef