Ex Vivo Observation of Human Nucleus Pulposus Chondrocytes Isolated From Degenerated Intervertebral Discs
Feng Wang, Xiao-Tao Wu, Su-Yang Zhuang, Yun-Tao Wang, Xing Hong, Lei Zhu, Jun-Ping Bao
Asian Spine J. 2011;5(2):73-81.   Published online 2011 May 2     DOI: https://doi.org/10.4184/asj.2011.5.2.73
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Upregulated miR‐154 promotes ECM degradation in intervertebral disc degeneration
Jingjie Wang, Xiaoyan Liu, Bing Sun, Wei Du, Yanping Zheng, Yuanliang Sun
Journal of Cellular Biochemistry.2019; 120(7): 11900.     CrossRef
Comparison of Oxygen Consumption Rates of Nondegenerate and Degenerate Human Intervertebral Disc Cells
Sarah E. Cisewski, Yongren Wu, Brooke J. Damon, Barton L. Sachs, Michael J. Kern, Hai Yao
SPINE.2018; 43(2): E60.     CrossRef
Immunomodulation of mesenchymal stem cells in discogenic pain
Laura Miguélez-Rivera, Saúl Pérez-Castrillo, Maria Luisa González-Fernández, Julio Gabriel Prieto-Fernández, María Elisa López-González, José García-Cosamalón, Vega Villar-Suárez
The Spine Journal.2018; 18(2): 330.     CrossRef
MiR-138-5p promotes TNF-α-induced apoptosis in human intervertebral disc degeneration by targeting SIRT1 through PTEN/PI3K/Akt signaling
Bing Wang, Dongqi Wang, Tao Yan, Huijun Yuan
Experimental Cell Research.2016; 345(2): 199.     CrossRef
Advances in biological therapy for nucleus pulposus regeneration
P. Priyadarshani, Y. Li, L. Yao
Osteoarthritis and Cartilage.2016; 24(2): 206.     CrossRef
MyD88-dependent Toll-like receptor 4 signal pathway in intervertebral disc degeneration
Chuqiang Qin, Bo Zhang, Liang Zhang, Zhi Zhang, Le Wang, Long Tang, Shuangqing Li, Yixi Yang, Fuguo Yang, Ping Zhang, Bo Yang
Experimental and Therapeutic Medicine.2016; 12(2): 611.     CrossRef
Inhibition of microRNA-34a prevents IL-1β-induced extracellular matrix degradation in nucleus pulposus by increasing GDF5 expression
Wei Liu, Yukun Zhang, Xintong Feng, Shuai Li, Yong Gao, Kun Wang, Yu Song, Shuhua Yang, Ji Tu, Zengwu Shao, Cao Yang
Experimental Biology and Medicine.2016; 241(17): 1924.     CrossRef
Steroid treatment can inhibit nuclear localization of members of the NF-κB pathway in human disc cells stimulated with TNF-α
Meiling Quan, Sang-Eun Park, Zhenhua Lin, Myung-Wha Hong, Seong-Yel Park, Young-Yul Kim
European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology.2015; 25(S1): 43.     CrossRef
MicroRNA-494 inhibition protects nucleus pulposus cells from TNF-α-induced apoptosis by targeting JunD
Tao Wang, Pengfei Li, Xinlong Ma, Peng Tian, Chao Han, Jiacheng Zang, Jingbo Kong, Hongliang Yan
Biochimie.2015; 115: 1.     CrossRef
Reconstruction of an In Vitro Niche for the Transition from Intervertebral Disc Development to Nucleus Pulposus Regeneration
Mark Shoukry, Jingting Li, Ming Pei
Stem Cells and Development.2013; 22(8): 1162.     CrossRef
CCL20 Secretion from the Nucleus Pulposus Improves the Recruitment of CCR6-Expressing Th17 Cells to Degenerated IVD Tissues
Wen Zhang, Lin Nie, Yan Wang, Xu-ping Wang, Hua Zhao, Samina Dongol, Sailendra Maharjan, Lei Cheng, Gernot Zissel
PLoS ONE.2013; 8(6): e66286.     CrossRef