A Nation-Wide, Outpatient-Based Survey on the Pain, Disability, and Satisfaction of Patients with Osteoporotic Vertebral Compression Fractures
Ki-Won Kim, Kyu-Jung Cho, Seok-Woo Kim, Sang-Hoon Lee, Myun-Hwan An, Jin-Hyung Im
Asian Spine J. 2013;7(4):301-307.   Published online 2013 Nov 28     DOI: https://doi.org/10.4184/asj.2013.7.4.301
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Incidence of Cement Leakage Between Unilateral and Bilateral Percutaneous Vertebral Augmentation for Osteoporotic Vertebral Compression Fractures: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
Weijian Chen, Weixing Xie, Zenglin Xiao, Haoyan Chen, Daxiang Jin, Jinyong Ding
World Neurosurgery.2019; 122: 342.     CrossRef
Comparison of high- and low-viscosity cement in the treatment of vertebral compression fractures
Zhao-Fei Zhang, He Huang, Shuai Chen, Dong-Hua Liu, Yong-Hui Feng, Chun-Liang Xie, Feng Jiao
Medicine.2018; 97(12): e0184.     CrossRef
Comparison the clinical outcomes and complications of high-viscosity versus low-viscosity in osteoporotic vertebral compression fractures
Zhao Guo, Wei Wang, Wen-shan Gao, Fei Gao, Hui Wang, Wen-Yuan Ding
Medicine.2017; 96(48): e8936.     CrossRef
Clinical importance of posterior vertebral height loss on plain radiography when conservatively treating osteoporotic vertebral fractures
Jun-Yeong Seo, Yong-Suk Kwon, Kwang-Jung Kim, Jee-Yong Shin, Young-Hoon Kim, Kee-Yong Ha
Injury.2017; 48(7): 1503.     CrossRef
An updated comparison of high- and low-viscosity cement vertebroplasty in the treatment of osteoporotic thoracolumbar vertebral compression fractures: A retrospective cohort study
Zhao-fei Zhang, Jun-long Yang, Huan-chang Jiang, Zhen Lai, Feng Wu, Yong-quan Pan, Zhi-xiang Liu
International Journal of Surgery.2017; 43: 126.     CrossRef
Quality of Life in Patients with Osteoporotic Vertebral Compression Fractures
Ho Jin Jung, Ye-Soo Park, Hyoung-Yeon Seo, Jae-Chul Lee, Ki-Chan An, Jin-Hyok Kim, Byung-Joon Shin, Tae Wook Kang, Si Young Park
Journal of Bone Metabolism.2017; 24(3): 187.     CrossRef
Comparison of unilateral and bilateral percutaneous vertebroplasty for osteoporotic vertebral compression fractures: a systematic review and meta-analysis
Haolin Sun, Chunde Li
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2016;[Epub]     CrossRef
A comparison of high viscosity bone cement and low viscosity bone cement vertebroplasty for severe osteoporotic vertebral compression fractures
Liang Zhang, Jingcheng Wang, Xinmin Feng, Yuping Tao, Jiandong Yang, Yongxiang Wang, Shengfei Zhang, Jun Cai, Jijun Huang
Clinical Neurology and Neurosurgery.2015; 129: 10.     CrossRef
Unipedicular versus bipedicular percutaneous vertebroplasty for osteoporotic vertebral compression fractures: a prospective randomized study
Liang Zhang, Zhongjun Liu, Jingcheng Wang, Xinmin Feng, Jiandong Yang, Yuping Tao, Shengfei Zhang
BMC Musculoskeletal Disorders.2015;[Epub]     CrossRef