Effect of High Glucose on Stress-Induced Senescence of Nucleus Pulposus Cells of Adult Rats
Jae-Gwan Kong, Jong-Beom Park, Donghwan Lee, Eun-Young Park
Asian Spine J. 2015;9(2):155-161.   Published online 2015 Apr 15     DOI: https://doi.org/10.4184/asj.2015.9.2.155
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Melatonin protects vertebral endplate chondrocytes against apoptosis and calcification via the Sirt1-autophagy pathway
Zengjie Zhang, Jialiang Lin, Naifeng Tian, Yaosen Wu, Yifei Zhou, Chenggui Wang, Qingqing Wang, Haiming Jin, Tingting Chen, Majid Nisar, Gang Zheng, Tianzhen Xu, Weiyang Gao, Xiaolei Zhang, Xiangyang Wang
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2019; 23(1): 177.     CrossRef
Suppression of SIRT1 in Diabetic Conditions Induces Osteogenic Differentiation of Human Vascular Smooth Muscle Cells via RUNX2 Signalling
F. Bartoli-Leonard, F. L. Wilkinson, A. Schiro, F. Serracino Inglott, M. Y. Alexander, R. Weston
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Osteogenic protein-1 alleviates high glucose microenvironment-caused degenerative changes in nucleus pulposus cells
Ziming Liu, Zhiwen Zhang, Ali Zhang, Fan Zhang, Wennan Du, Yongqiang Zhang, Rongfeng Zhang, Jiagang Xu, Xiangkun Wu, Chengmin Zhang, Ning Li, Qi Tan, Wei Huang
Bioscience Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Diabetes mellitus as a risk factor for intervertebral disc degeneration: a critical review
Kalliopi Alpantaki, Alkisti Kampouroglou, Christos Koutserimpas, Grigoris Effraimidis, Alexander Hadjipavlou
European Spine Journal.2019; 28(9): 2129.     CrossRef
High glucose promotes annulus fibrosus cell apoptosis through activating the JNK and p38 MAPK pathways
Lizhen Shan, Di Yang, Danjie Zhu, Fabo Feng, Xiaolin Li
Bioscience Reports.2019;[Epub]     CrossRef
The Sirt1/P53 Axis in Diabetic Intervertebral Disc Degeneration Pathogenesis and Therapeutics
Zengjie Zhang, Jialiang Lin, Majid Nisar, Tingting Chen, Tianzhen Xu, Gang Zheng, Chenggui Wang, Haiming Jin, Jiaoxiang Chen, Weiyang Gao, Naifeng Tian, Xiangyang Wang, Xiaolei Zhang
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2019; 2019: 1.     CrossRef
Resveratrol attenuates high glucose-induced nucleus pulposus cell apoptosis and senescence through activating the ROS-mediated PI3K/Akt pathway
Wenping Wang, Pei Li, Jiagang Xu, Xiangkun Wu, Zhiliang Guo, Lijing Fan, Ruipeng Song, Jianli Wang, Li Wei, Haijun Teng
Bioscience Reports.2018;[Epub]     CrossRef
The potential effect of type 2 diabetes mellitus on lumbar disc degeneration: a retrospective single-center study
Xiaoming Liu, Fumin Pan, Zhaoyu Ba, Shanjin Wang, Desheng Wu
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2018;[Epub]     CrossRef
High Glucose Induces Autophagy through PPARγ-Dependent Pathway in Human Nucleus Pulposus Cells
Chang Jiang, Shuhao Liu, Yuanwu Cao, Hongping Shan
PPAR Research.2018; 2018: 1.     CrossRef
17β-Estradiol/extrogen receptor β alleviates apoptosis and enhances matrix biosynthesis of nucleus pulposus cells through regulating oxidative damage under a high glucose condition
Di Yang, Danjie Zhu, Shaoyu Zhu, Fabo Feng, Chen Gong, Chunmao Chen, Liang Chen
Biomedicine & Pharmacotherapy.2018; 107: 1004.     CrossRef
Therapeutic Potential of Naringin for Intervertebral Disc Degeneration: Involvement of Autophagy Against Oxidative Stress-Induced Apoptosis in Nucleus Pulposus Cells
Zengjie Zhang, Chenggui Wang, Jialiang Lin, Haiming Jin, Ke Wang, Yingzhao Yan, Jianle Wang, Congcong Wu, Majid Nisar, Naifeng Tian, Xiangyang Wang, Xiaolei Zhang
The American Journal of Chinese Medicine.2018; 46(07): 1561.     CrossRef
Cellular Senescence in Intervertebral Disc Aging and Degeneration
Prashanti Patil, Laura J. Niedernhofer, Paul D. Robbins, Joon Lee, Gwendolyn Sowa, Nam Vo
Current Molecular Biology Reports.2018; 4(4): 180.     CrossRef
Umbilical cord–derived mesenchymal stromal cell–conditioned medium exerts in vitro antiaging effects in human fibroblasts
Meirong Li, Yali Zhao, Haojie Hao, Liang Dong, Jiejie Liu, Weidong Han, Xiaobing Fu
Cytotherapy.2017; 19(3): 371.     CrossRef
Protective effect of CDDO-ethyl amide against high-glucose-induced oxidative injury via the Nrf2/HO-1 pathway
Cun-Xin Zhang, Ting Wang, Jin-Feng Ma, Yang Liu, Zheng-Gang Zhou, De-Chun Wang
The Spine Journal.2017; 17(7): 1017.     CrossRef
Disc cell senescence in intervertebral disc degeneration: Causes and molecular pathways
Chencheng Feng, Huan Liu, Minghui Yang, Yang Zhang, Bo Huang, Yue Zhou
Cell Cycle.2016; 15(13): 1674.     CrossRef
Metformin protects against apoptosis and senescence in nucleus pulposus cells and ameliorates disc degeneration in vivo
Deheng Chen, Dongdong Xia, Zongyou Pan, Daoliang Xu, Yifei Zhou, Yaosen Wu, Ningyu Cai, Qian Tang, Chenggui Wang, Meijun Yan, Jing Jie Zhang, Kailiang Zhou, Quan Wang, Yongzeng Feng, Xiangyang Wang, Huazi Xu, Xiaolei Zhang, Naifeng Tian
Cell Death & Disease.2016; 7(10): e2441.     CrossRef
Interleukin-1β in intervertebral disk degeneration
Wei Yang, Xiao-Hua Yu, Cheng Wang, Wen-Si He, Shu-Jun Zhang, Yi-Guo Yan, Jian Zhang, Yong-Xiao Xiang, Wen-Jun Wang
Clinica Chimica Acta.2015; 450: 262.     CrossRef