Asian Spine J Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Homayoon Tabesh 1 Timothy WW Teo 1
Borna Ethan Tabibian 1 Hidetomi Terai 3
Ali Tabrizi 3 Atsushi Terakado 1
Temel Tacal 1 Yoshinori Terashima 4
Yoshiyuki Tachi 1 Tomoko Tetsunaga 1
Toshiya Tachibana 2 Fumitake Tezuka 3
Atsushi Tagami 1 Rohit Anilbhai Thaker 1
Mitsuto Taguchi 2 Prince Thakkar 1
Toshihiko Taguchi 3 Anil Thakur 1
Mohammadreza Taji 1 Khoi D. Than 1
Tsuyoshi Tajika 2 Sreeja Mannickal Thankappan 1
Kenji Takagishi 2 Gulam Haider Tharadara 1
Jun Takahashi 10 George Tharion 2
Kazuhisa Takahashi 31 Panagiotis Theodosiadis 1
Toshiyuki Takahashi 1 Raghavendra Thete 1
Ikuko Takahashi 1 Daniel Thibaudeau 1
Toshiaki Takahashi 1 Rajakumari Thirumaran 1
Yohei Takahashi 1 Tryfon Thomaidis 1
Masahiko Takahata 1 Cara Michelle Thomas 1
Taichiro Takamatsu 1 Adisorn Threetipayarak 1
Tsuneaki Takao 1 Vishakha Tikeykar 1
Hiroyuki Takashima 3 Agnivesh Tikoo 5
Masashi Takaso 2 Sim Sai Tin 1
Yoichiro Takata 5 Carlos Andrés Mondragón Tirado 1
Masakazu Takayasu 2 Amit Tirpude 1
Tsuneo Takebayashi 6 Jared C. Tishelman 1
Chikako Takeda 1 Ulysses N Toche 1
Norihiko Takegami 1 Katsuhiro Tofuku 1
Mitsuru Takemoto 1 Daisuke Togawa 12
Shota Takenaka 2 Guray Togral 1
Kenichi Takeuchi 1 Takuya Tokashiki 1
Mikinobu Takeuchi 1 Hiroshi Tokimura 1
Kazunari Takeuchi 1 Zafer Orkun Toktas 1
Naoto Takeura 1 Takuya Tokunaga 1
Tomoyuki Takigawa 3 Toshikatsu Tominaga 1
Takashi Takizawa 1 Marko Tomov 1
Parham Talebian 2 Osamu Tono 5
Hiroshi Tamai 3 Farokh Sailanian Toosi 1
Azmi Mohd Tamil 1 Abdullah Topcu 2
Tajir Tamuk 1 Yoshiaki Torii 2
Tatsuya Tamura 1 Joel Torretti 1
Barry Wei Loong Tan 1 Peter Alexander Torrie 1
Jun-Hao Tan 1 Yingyong Torudom 1
Shron Si Heng Tan 1 Bilgehan Tosun 1
Tiam Siong Tan 1 Kevin Tou 1
Jun Hao Tan 1 Hiromitsu Toyoda 3
Atsushi Tanaka 1 Koichiro Toyoda 1
Hidetoshi Tanaka 3 Toru Toyoguchi 2
Masato Tanaka 5 Tomoaki Toyone 10
Satoshi Tanaka 3 Vincent Charles Traynelis 1
Yasuhito Tanaka 7 Vickie M. Treder 1
Yukihiro Tanaka 1 Katrina Treon 1
Nobuhiro Tanaka 1 Chandrabhushan Tripathi 1
Terdpong Tanaviriyachai 1 Sujit Kumar Tripathy 1
Rushama Tandon 1 Helen Hoi Lun Tsang 1
Boonsin Tangtrakulwanich 2 Michael Siu Hei Tse 1
Teera Tangviriyapaiboon 1 Michael Siu-Hei Tse 1
Atsushi Tanida 1 Tatsuro Tsuchida 1
Shimei Tanida 1 Yasuyuki Tsuchida 2
Katsumasa Tanimoto 1 Hiroyuki Tsuchiya 3
Shinji Tanishima 2 Hajime Tsuda 1
Takuya Taniwaki 1 Takashi Tsuji 1
Ahmed El Tantawy 1 Masaya Tsujii 3
Hossein Vahid Tari 1 Shinji Tsukamoto 1
Sandip Parshottam Tarpada 1 Yasunori Tsukamoto 1
Kiyoshi Tarukado 5 Toshinori Tsukanishi 2
Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu 1 Hiroshi Tsumura 5
Yutaka Tateiwa 1 Shin Tsunekawa 1
Masataka Tatematsu 1 Daisuke Tsunoda 2
Masaki Tatsumura 1 Mikito Tsushima 3
Ryoji Tauchi 1 Shunji Tsutsui 1
Sedigheh Sadat Tavafian 4 Davide Turello 1
Celeste Tavolaro 1 Cezmi Çağrı Türk 2
Kae-Sian Tay 1 Faik Türkmen 1
Suman Teegala 1


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
Department of Orthopedic Surgery, Uijeongbu St. Mary’s Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea,
271 Cheonbo-ro, Uijeongbu 11765, Korea
Tel: +82-31-820-3578    Fax: +82-31-847-3671    E-mail: spinepjb@catholic.ac.kr                

Copyright © 2019 by Korean Society of Spine Surgery. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next